Standhouders

Op het festivalterrein is (beperkt) standruimte te huur. Standhouders FOOD (incl. koffie, thee, ijs, snoep, fruit, etc.) kunnen ruimte huren op basis van afdracht van commissie over verkoop van etenswaren en rekenen af in VESTROCK bonnen. Één VESTROCK bon vertegenwoordigt een waarde van € 2,70 (incl. BTW). De opbrengst, minus commissie voor Stichting VESTROCK, is ten gunste van de standhouder. De commissie wordt berekend over de bruto-omzet excl. BTW. De standhouder ontvangt hiervoor een factuur. Over de Commissie wordt 21% BTW berekend.

Stichting VESTROCK houdt toezicht op het hanteren van marktconforme tarieven voor etenswaren. Standhouders dienen uiterlijk 8 weken voor het festival hun tarievenlijst op te sturen naar Stichting VESTROCK via horeca@vestrock.nl. Deze tarieven zijn na goedkeuring door de Stichting VESTROCK bindend op alle festival dag(en). Voor de Standhouders Food geldt dat de tarieven weggegeven worden in veelvouden van € 2,70 (incl. BTW) ofwel de prijs van één bon. Voor NON-FOOD standhouders is het start verhuurtarief € 150 per dag (excl. 21% BTW) voor een standruimte van maximaal 15 m2.

U kunt zich via dit formulier aanmelden. Voor elke stand (foodtruck, tent, koelwagen, etc.) dient u een apart formulier in te vullen! Aangezien wij veel aanvragen krijgen en er beperkte ruimte is op het festivalterrein, zijn wij genoodzaakt om een selectie te maken. Deze selectie zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Indien u geselecteerd wordt, krijgt via email een bevestiging met onze voorwaarden. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen. De opgegeven ruimte (ook van koelingen) mag niet afwijken van de werkelijkheid. VESTROCK vindt plaats op een Eiland dus de beschikbare ruimte wordt nauwkeuring afgemeten.

indien u een vaste dissel heeft, afmeting opgeven!

meter
kW

Er is altijd een tappunt aanwezig binnen 25m van uw kraam (bak met kraantje)

 
Forms powered by: laveto.nl